Y Tu Allan i Oriau ac Achosion Brys

Os yw'r feddygfa wedi cau, a bod arnoch angen cyngor meddygol ar unwaith y tu allan i oriau, ffoniwch 111.

Os oes gennych argyfwng meddygol, ffoniwch 999 ar unwaith.

Oriau Agor

Rydym yn agored, ffoniwch ni.
Dydd Llun8:00 AM — 6:30 PM
Dydd Mawrth8:00 AM — 6:30 PM
Dydd Mercher8:00 AM — 6:30 PM
Dydd Iau8:00 AM — 6:30 PM
Dydd Gwener8:00 AM — 6:30 PM
Dydd SadwrnAr gau
Dydd SulAr gau

Apwyntiadau

I drefnu apwyntiad, cliciwch ar y ddolen ganlynol i drefnu apwyntiad ar-lein, neu ffoniwch ni ar 01994 240195.

Close Menu