Brechiadau Cyn Teithio Dramor a Gwybodaeth Ddefnyddiol.

Brechiadau

Teithio Dramor

Os oes arnoch angen unrhyw frechiadau sy'n ymwneud â theithio dramor, bydd angen i chi drefnu apwyntiad gyda nyrs y feddygfa i drafod eich trefniadau teithio. Bydd hyn yn cynnwys y gwledydd, a'r ardaloedd yn y gwledydd hynny, y byddwch yn ymweld â nhw, er mwyn pennu pa frechiadau sy'n ofynnol.

Cyn eich apwyntiad, llenwch ffurflen i asesu'r risg o deithio. Gallwch hefyd gael copi o'r feddygfa.

Rhagor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen ganlynol:

https://www.fitfortravel.nhs.uk/home

Gwybodaeth a Dolenni ynghylch Teithio Dramor

Close Menu